Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawą prawną działalności warsztatów terapii zajęciowej jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)  oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Warsztaty terapii zajęciowej to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki mające stwarzać osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, szansę na rehabilitację społeczną i zawodową, poprzez wykształcenie lub przywrócenie im umiejętności niezbędnych do podjęcia w przyszłości ewentualnego zatrudnienia.

Organem powołującym do życia taką placówkę może być podmiot posiadający osobowość prawną, a więc np. jednostka samorządowa, stowarzyszenie, fundacja.  

Głównym celem WTZ jest aktywne wspomaganie podopiecznych w procesie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Odbywa się to przede wszystkim przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, które mają rozwijać umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej oraz kształtować psychofizyczne sprawności i specjalistyczne kompetencje zawodowe.

Rehabilitacja zawodowa to główny profil działalności warsztatów terapii zajęciowej. W myśl Ustawy, ma ona na celu „ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy”. Warsztaty terapii zajęciowej realizują przede wszystkim założenia szkolenia zawodowego, dając możliwość swoim uczestnikom nabycia praktycznych umiejętności przydatnych w ewentualnej pracy. Charakter tych umiejętności jest ściśle związany ze specyfiką pracowni, w której rehabilitacja przebiega.

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi funkcjonuje 7 pracowni o następujących profilach:

 • krawiecko-rękodzielnicza
 • komputerowo-biurowa
 • przyrodnicza
 • gospodarstwa domowego
 • stolarska
 • ślusarska
 • artystyczna

 

Rehabilitacja społeczna w Warsztatach realizowana jest przede wszystkim w zakresie:

 • zaradności osobistej i aktywności społecznej podopiecznych
 • samodzielnego wypełniania ról społecznych
 • likwidacji barier, szczególnie w komunikacji i dostępie do informacji
 • kształtowania właściwych postaw w społeczności, sprzyjających integracji.

       Środki  finansowe na działalność warsztatów, zgodnie z  Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.), pochodzą w większości z PFRON i w 10% ze Starostwa Powiatowego. Dodatkowe źródła stanowią celowe dotacje z Urzędu Miasta i Gminy.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData