Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

UCZESTNIKOM WTZ NOWA WIEŚ

W RAMACH TRENINGU EKONOMICZNEGO

 

 

 

 Na podstawie  § 12.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej          ( Dz. U Nr 63 z 15 kwietnia 2004r, poz. 587).

 

 

 

 1. Uczestnik Warsztatu, który w ramach indywidualnego programu bierze udział w treningu ekonomicznym, może otrzymać do swojej dyspozycji środki finansowe wysokości nieprzekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

 1. Wysokość środków finansowych oraz ich przeznaczenie indywidualnie dla każdego uczestnika ustala rada programowa  zgodnie z indywidualnym programem i w zależności od sytuacji finansowej WTZ.

 

 1. Środki finansowe przyznawane są przez 11miesięcy  w roku. Za miesiąc urlopowy, kiedy zajęcia nie odbywają się środków tych się nie przyznaje.

 

 1. Przyznanie środków oraz ich otrzymanie jest udokumentowane w formie pisemnej.

 

 1. Wysokość otrzymywanych środków jest uzależniona od:

 

 1. a) frekwencji na zajęciach
 • za każdy nieusprawiedliwiony dzień potrąca się 1/22 otrzymanych środków,
 • za dwa tygodnie usprawiedliwionej nieobecności ½ sumy / pobyt w szpitalu, choroba/
 • miesięczna nieobecność uczestnika na Warsztatach dyskwalifikuje do otrzymania środków finansowych
 • w sytuacjach wyjątkowych jak ciężka sytuacja materialna, rodzinna lub zdrowotna, ostateczną decyzję podejmuje rada programowa.

 

 1. b) zaangażowania się w procesie rehabilitacji

 

 

 1. c) stosunku do realizacji zadań
 • rzetelności i dokładności w wykonywanej pracy
 • zdyscyplinowania
 • dążenia do wytyczonego celu

 

 1. d) przestrzeganie regulaminu

 

 1. Za nie wywiązanie się z powierzonych zadań kieszonkowe ulega zmniejszeniu

na wniosek instruktora.

 

 1. Za nieprzestrzeganie zasad współżycia w grupie i nie stosowanie się do poleceń instruktora, kieszonkowe ulega zmniejszeniu na wniosek osoby prowadzącej zajęcia.

 

 1. Uczestnik Warsztatów otrzymuje środki do ręki, gospodarowanie tymi środkami nadzoruje instruktor.

 

 1. Środki finansowe przyznawane w ramach treningu ekonomicznego wypłacane są do 30 każdego miesiąca, za wyjątkiem okresu urlopowego. Otrzymanie tych środków uzależnione jest od rozliczenia ze środków otrzymanych           w poprzednim miesiącu.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData