Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Historia powoływania warsztatów terapii zajęciowej sięga 1992 roku, kiedy to powstała pierwsza tego typu placówka, działająca na mocy ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z dnia 9 maja 1991 roku.

Decyzję o utworzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie gminy Piotrków Kujawski podjęła Rada Gminy w dniu 17 kwietnia 1996 roku. Kilka miesięcy później 25 listopada 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu placówki pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Włocławku reprezentowanym przez Pełnomocników Wojewódzkiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych a Urzędem Gminy w Piotrkowie Kujawskim reprezentowanym przez Wójta Gminy  i członka Zarządu Gminy. W umowie ustalono jako siedzibę placówki dzierżawiony przez gminę lokal przy ulicy Poznańskiej 38 a pełna nazwa jednostki otrzymała brzmienie: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Gminy w Piotrkowie Kujawskim.

            Po otrzymaniu  przez Piotrków Kujawski w 1998 roku praw miejskich nazwę odpowiednio zmieniono na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

     Warsztaty faktyczną działalność rozpoczęły 1 marca 1997 roku. Wówczas to progi placówki przekroczyło 30 niepełnosprawnych uczestników i 12 pracowników.

Zajęcia terapeutyczne odbywały się w sześciu pracowniach: ślusarskiej, stolarskiej, komputerowo-biurowej, rękodzielniczej, przyrodniczej i gospodarstwa domowego.

Lokal przy ulicy Poznańskiej nigdy jednak nie spełniał warunków do przebywania w nim osób niepełnosprawnych oraz, ze względu na małą powierzchnię i sytuację prawną, nie posiadał możliwości przystosowania go do specyficznych potrzeb uczestników.

Stąd też, po wygaśnięciu umowy najmu, Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany lokalizacji gminnej jednostki organizacyjnej  przeniósł działalność placówki do lokalu po byłej szkole podstawowej w Nowej Wsi.

W 2008 roku nastąpiła trzecia już w historii warsztatów zmiana kierownika. Od tamtej pory rozpoczął się okres intensywnej modernizacji budynku, zmierzającej głównie do zlikwidowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, obniżenia kosztów utrzymania budynku oraz poprawę estetyki obiektu.

W wyniku przeprowadzonych inwestycji, m.in. budowy podjazdów, zamontowaniu platformy przyschodowej i poręczy w całym budynku, oznaczeniu ciągów komunikacyjnych, Warsztaty w Nowej Wsi zostały w 2010 roku laureatem IV edycji konkursu „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” otrzymując Nagrodę Specjalną Marszałka „Obiekt bez barier 2010”.

W grudniu 2011 roku w Warsztatach utworzono siódmą pracownię, tym razem o profilu artystycznym, zwiększając w ten sposób liczbę uczestników do 35. Zatrudniono także kolejnego instruktora terapii zajęciowej.

W 2012 roku placówka obchodziła jubileusz 15-lecia.

Z przeglądu historii placówki wyraźnie wyłaniają się w jej historii dwa okresy związane z lokalizacją Warsztatów. Należy zaznaczyć, iż przeniesienie jednostki do większego obiektu otworzyło możliwości jej intensywnego rozwoju, co z pewnością korzystnie wpłynęło na poprawę warunków rehabilitacji przebywających w niej osób niepełnosprawnych.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData